فاطمه زهرا (ع)؛ الگوی جاودان انسان آرمانی
74 بازدید
محل نشر: بانوان شیعه » تابستان 1384 - شماره 4 » (16 صفحه - از 41 تا 56)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
این مقاله کوششی است برای ترسیم خطوط کلی الگوی شخصیت سالم در تطابق با وجود حضرت فاطمه(علیها السلام) که در دو بخش تنظیم شده است: در بخش نخست، به سه محور اصلی تربیتی و وجودی حضرت فاطمه(علیها السلام) پرداخته شده که این محورها عبارتند از: وجود آن حضرت(علیها السلام) به عنوان صاحب ولایت مطلقه و اسرار باطنیه; وجود آن حضرت(علیها السلام) به عنوان تربیت یافته آموزه های پیامبر(صلی الله علیه وآله); و در نهایت، حضرت فاطمه(علیها السلام) به عنوان یک الگوی تربیتی و شخصیتی. در بخش دوم، از منظر «فرایند رشد شخصیت»، به شخصیت و وجود آن حضرت(علیها السلام) نگاه شده است. این بررسی در دو سطح «تعالی جهان بینی» و «معیارهای شناخت شخصیت های متعالی» به انجام رسیده است. کلیدواژه ها: اندیشه شرقی، شناخت «خود»، انسان هادی، والایش «خود». ______________________________ [1] دکترای مطالعات و توسعه و عضو هیأت علمی دانشگاه بین المللی امام خمینی(رحمه الله).