زنان و منشور اصول مشارکت سیاسی- اجتماعی آنان در توسعه
160 بازدید
محل نشر: بانوان شیعه » پاییز 1384 - شماره 5 » (10 صفحه - از 193 تا 202)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
مسائل مربوط به موضوع «زنان» (که نیمی از منابع انسانی جامعه‏اند) و حقوق و مشارکت سیاسی - اجتماعی ایشان، همواره یکی از مباحث مهم و قابل بررسی در موضوعات جامعه مدنی و فرایند توسعه و نوسازی جوامع بوده است. میزان و نحوه مشارکت این پتانسیل عظیم انسانی در فرایندهای اجتماعی، بی‏شک تأثیر چشمگیری در ترقّی و توسعه جوامع داشته است. بررسی مسئله توسعه در نظام جمهوری اسلامی، مستلزم تدوین منشوری برای فرایند مشارکت سیاسی - اجتماعی زنان در قالب یک الگوی بنیادین، جامع، اصولگرا، روشمند، روزآمد و کارا می‏باشد. در منشور تدوین‏شده زیر فهرست اصول، آرمان‏ها، سیاست‏ها و راهبردهای مشارکت سیاسی - اجتماعی زنان از منظر اصول مدیریت راهبردی حضور زن در فرایند توسعه، بیان گردیده است. کلیدواژه‏ها: زن و مشارکت اجتماعی، زن و آرمان اجتماعی، زنان و سیاست‏های توسعه انسانی، زنان و راهبردهای توسعه پایدار. ______________________________ 1 دکترای جامعه‏شناسی توسعه، پژوهشگر و معاون پژوهشی دانشگاه بین‏المللی چابهار.